Jste zde

Domů » Bonitace

Bonitační karta BT

 

Bonitační karta I. CZ YTC

pro boston terriery

Jméno psa: ................................................................................................................................................

Pohlaví: ................................ narození: ....................................... zapsán: CMKU/BOS/..........................

Otec: ............................................................................................. zapsán: CMKU/BOS/..........................

Matka: .......................................................................................... zapsána: CMKU/BOS/........................

Majitel: , , ...................................................................................................................................................


A – hlava                                 E– oko                                     CH – krk

kvadrat. plochá...................... 0            tmavé, velké, v jedné                            delší, lehce klenutý................ 0

temeno část. klenuté.............. 1            linii se skráněmi.................... 0             méně osvalený...................... 1

líce lehce vystouplé................ 2            lehce mimo linii skráně.......... 1            krátký.................................... 2

lehká disprop. V poměrech...... 3            světlejší............................... 2             silný...................................... 3

temeno lehce vrásčité............ 4            malé..................................... 3            příliš dlouhý nebo jelení.......... 4

stop málo znatelný................. 5            vystouplé............................. 4             lalok...................................... 5

hlava úzká, dlouhá................. 6            zaklon. oční oblouk............... 5

                                               světlé oko a znatelné bělmo... 6

B – nosní partie                        F – ucho                                  I – kostra

široká, rovná, krátký                             malé, po stranách lebky                         silná, hluboký hrudník............ 0

nosní hřbet............................ 0            nasazené............................. 0              lehká disproporce.................. 1

kratší k ostatním poměrům..... 1            drobná vada v nasazení......... 1              středně silná......................... 2

užší...................................... 2            středně velké........................ 2              slabší předhrudí..................... 3

nosní hřbet i partie delší......... 3            širší tvar nebo nasazení......... 3              mělčí nebo užší hrudník.......... 4

nosní partie není zcela rovná.. 4            velké.....................................4              slabá kostra, velmi

nosní partie klínovitá.............. 5            není zcela pevné................... 5              mělký hrudník....................... 5

vráska nosu.......................... 6            špatně nesené nebo poškoz... 6...........

C – čenich, pysky                    G – postavení čelisti a chrup     J – hřbetní linie

čenich černý, nosní..................             těsný předkus........................ 0           rovná, v kříž. linii

otvory otevřené...................... 0            předkus, zuby se zcela                         lehce skloněná..................... 0

horní pysk hodně hluboký....... 1            nedotýkají............................. 1            měkčí................................... 1

částečně sevřený nos............ 2            špatný vzrůst zubů................ 2            mírně klenutá bedra............... 2

horní pysk slabší.................... 3            křivá spodní čelist................. 3            lehké disproporce v zádi........ 3

těžké pysky........................... 4            řezáky nejsou v jedné linii...... 4           kapří hřbet............................. 4

menší nosní houba................. 5            nůžkový skus........................ 5           slabší osvalení...................... 5

rozštěp pysku nebo nosu........ 6            podkus nebo velký předkus                  spáditá záď........................... 6

uzavřené nosní dírky,                            s vyčnívajícími špičáky.......... 6

dýchací potíže....................... 7            velký předkus, viditelné zuby.. 7

D – pigmentace                        H1 - chybějící zuby ve skusu    K – formát

úplná.................................... 0            Ř/L/H............ .. Ř/P/H..............             kvadratická 100/100............... 0

drobné přerušení na víčku...... 1            Ř/L/D............ .. Ř/P/D..............              drobný nedostatek................. 1

drobné přerušení na pyscích... 2            Š/L/H............ .. Š/P/H..............             středně dlouhý....................... 2

částečná ztráta pigm.(nos) .... 3            Š/L/D............ .. Š/P/D..............             delší ve hřbetě....................... 3

lehké sezónní zesvětlení                                                                                   delší v zádi............................ 4

nosní houby.......................... 4            H2 – řezáky navíc ...............     delší v bedrech...................... 5

velká ztráta pigm. .................. 5                                                                       dlouhý................................... 6

L – hrudní končetiny             N – tlapy                                  M – pánevní končetiny       

souběžné, rovné.................... 0            kulaté, malé......................... 0               souběžné.............................. 0

měkčí nadprstí....................... 1           mírně klenuté prsty............... 1               drobný nedostatek................. 1

kratší poměrem k tělu............. 2           mírně rozevřené.................... 2               méně osvalené...................... 2

delší...................................... 3           vybočené vně....................... 3               sbíhavé................................. 3

vbočené lokty........................ 4            rozevřené prsty.................... 4               strmý postoj.......................... 4

vybočené lokty....................... 5           vybočené dovnitř................... 5              sudovitý postoj....................... 5

O – ocas                                 P – pohyb                              R – povaha  

nízko nasazený, krátký,                        harmonický, volný.................. 0            temperamentní..................... 0

rovný nebo šroub................... 0             drobné nedost. v HK.............. 1            klidná.................................. 1

delší, správně nesený............ 1             drobné nedost. V PK.............            příliš dominantní................... 2

velmi krátký.......................... 2             mírně vázaný........................ 3            nervózní............................... 3

stočený................................ 3             nesoulad HK a PK................ 4            bázlivá................................. 4

nesený výš než hřbet............. 4             toporná chůze zad.konč........ 5            flegmatická........................... 5

kupírovaný............................ 5             krabí, zadek do strany........... 6            agresivní............................... 6

chybí ocas............................. 6           

S – srst                                   T – barva srsti

jemná, krátká, lesklá, hladká... 0           černá.............................................................. 1

delší...................................... 1           žíhaná............................................................. 2

hrubá.................................... 2            tulení.............................................................. 3

nelesklá................................ 3            př. konč., bílá: 1, ½, ¼, znač., 0  (L.…P…...)..... 4

horší osrstění hlavy................ 4            zad. k., bílá: do 1/8, znač., 0  (L…..P..….)......... 5

horší osrstění stehen.............. 5            límec, bílá: 1, ½, ¼, 0 (strana L...…P…..).......... 6


U – výška                                V – hmotnost                            W – varlata

                                                           ..........................................Kg             obě....................................... 0

......................................... Cm            do 6,8 kg.............................. 1             kryptorchid, monorchid........... 6

                                                           od 6,8 do 9 kg....................... 2

                                                           od 9 do 11,35........................ 3

                                                           nad 11,35 kg......................... 4

 

Určení k chovu:

 

Chovný od                nechovný

 

 

Místo a datum konání bonitace:

Posuzovatel:                                  Bonitační komise:                                           Majitel
                                                                                                          souhlasí se zveřejněním adresy:

                                                                                                             ..............................................

                                                                                                                         podpis majitele

Poznámka:

....................................................................................................................................................................

Přihlášení

Přihlašovací jméno je prijmeni.j (j=první písmeno jména) a heslem pro přihlášení je Vaše klubové číslo_PJ (iniciály, nejdřív příjmení a pak jméno).